Selianinovo hidroterminis koeficientas

Agrometeorologinės sąlygos – orų kompleksai, nusakomi meteorologiniais ir hidrologiniais elementais, turinčiais įtakos žemės ūkiui.

Vienas iš agrometeorologines sąlygas apibūdinančių rodiklių yra Selianinovo hidroterminis koeficientas (HTK) – tai kritulių kiekio ir oro temperatūros sumų santykis per 30 dienų laikotarpį, kai vidutinė paros oro temperatūra yra aukštesnė negu 10 °C. HTK taikomas apibūdinant drėgmės sąlygas aktyvios augalų vegetacijos laikotarpiu ir kartu vertinant sausrą kaip ekstremalų įvykį, tačiau koeficientas neįvertina produktyvios drėgmės atsargų pavasarį.

Hidroterminio koeficiento reikšmės:

  • HTK ≥ 1,6 – perteklinis drėgnumas,
  • HTK = 1,0–1,5 – optimalus drėgnumas,
  • HTK = 0,8– 0,9 – nepakankamas drėgnumas,
  • HTK = 0,6–0,7 – sausringa,
  • HTK = 0,4–0,5 – sausa,
  • HTK < 0,4 – labai sausa.

Sausringu laikotarpiu yra laikomos sąlygos, kai 15 dienų ar daugiau HTK reikšmės būna mažesnės nei 0,5. Jeigu HTK reikšmės, mažesnės nei 0,5 nenutrūkstamai išsilaiko daugiau nei 30 dienų, yra konstatuojama stichinė sausra (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. patvirtintas įsakymas Nr. D1-870 "Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo", Žin., 2011, Nr. 141-6642).

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416