Naujienos

Tarnyba paskirta meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikėju

2007-07-27

Europos Parlamentas ir Taryba 2004 m. priėmė keturis Reglamentus, kurie apibrėžia Bendro Europos dangaus koncepcijos pagrindus. 2005 m. Europos Bendrijų Komisija (toliau - EK) patvirtino reglamentą, nustatantį bendruosius reikalavimus visoms oro navigacijos paslaugoms, tarp jų ir meteorologijos paslaugoms oro navigacijai. Pagal šių reglamentų reikalavimus oro navigacijos paslaugas Europos Sąjungoje galės teikti tik atitinkamą pažymėjimą turinčios organizacijos.


Viena iš Tarnybos funkcijų - teikti aviacijai meteorologinę informaciją, šioje srityje Tarnyba yra sukaupusi ilgametę patirtį. Teikdama specializuotą meteorologinę informaciją aviacijai, Tarnyba vadovaujasi specialiaisias meteorologinių paslaugų teikimo reikalavimais, numatytais 2005 metų EK reglamente. Šis reglamentas iškėlė daug naujų reikalavimų, kuriuos reikėjo per palyginti trumpą laiką įgyvendinti, vienas iš jų - įdiegti Tarnyboje kokybės vadybos sistemą, kuri sėkmingai įgyvendinta - Tarnyba 2006 m. lapkričio 8 d. gavo kokybės sertifikatą (LST EN ISO 9001:2001). Toliau buvo sparčiai rengiamasi Oro navigacijos teikėjo sertifikavimui, į šį darbą buvo įtraukta dauguma Tarnybos padalinių. 2007 m. birželio mėn. Tarnybos darbą nuodugniai tikrino Civilinės aviacijos administracijos sertifikavimo komisija.


2007 m. birželio 21 d. Civilinės aviacijos administracijos direktorius Kęstutis Auryla įteikė Tarnybos direktorei Vidai Augulienei Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.


 

2007 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-415 Tarnyba paskirta meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikėju.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416