Naujienos

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl EumetCAL programos

2007-09-24

2007 m. liepos mėn. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl EumetCAL programos ir dalyvavimo jos III etape 2007–2012 metais. EumetCAL (The European Virtual Organisation for Meteorological Training) programa yra viena iš EUMETNET (a network of European National Meteorological Services) mokslinių tyrimų ir mokymų programų, skirta stiprinti Europos nacionalinių institucijų bendradarbiavimą meteorologijos mokymo srityje. Jos pagrindiniai tikslai:

- atsižvelgiant į EUMETNET šalių narių mokymo poreikius, suteikti galimybę keistis mokymo ištekliais, kurti naują mokymo medžiagą meteorologijos ir su ja susijusių gamtos mokslų temomis;

- sukurti mechanizmą, leidžiantį Europos nacionalinėms meteorologijos tarnyboms virtualiai bendrauti ir bendradarbiauti, stiprinti jų ilgalaikius pajėgumus meteorologijos mokymo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityje;

- diegti naujas mokymo technologijas, kurios atitiktų reikalavimus ir Europos nacionalinių meteorologijos tarnybų mokymų poreikius.

Daugiau informacijos apie EUMETNET http://www.eumetnet.eu.org/  ir EumetCAL programą http://www.eumetcal.org.

Siekdama efektyvesnio bendradarbiavimo sprendžiant aktualias Vilniaus universiteto kvalifikuotų hidrometeorologijos specialybės absolventų parengimo problemas, labiau tenkinant specializuotos mokymo medžiagos rengimo poreikius, 2007 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedra. Šalys susitaria bendradarbiauti rengiant ir tobulinant specializuotą hidrologinę ir meteorologinę mokymo medžiagą, gerinant studijų kokybę.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416