Naujienos

60 metų tarnaujame žmonijos saugumui ir gerovei

2010-03-08

Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) Generalinio sekretoriaus Michel Jarraud (Mišelio Žaro) sveikinimo laiškas

Prieš 60 metų buvo įkurta Pasaulinė meteorologijos organizacija, tikint, kad ateityje ji daug dėmesio skirs žmonių saugumui ir gerovei. Šiandien švęsdama Pasaulinę meteorologijos dieną WMO turi teisę prisiminti savo darbus ir pasiekimus. Jos konvencija sėkmingai užtikrino nuolatinį stabilumą ir lankstumą keliant iniciatyvas ir priimant iššūkius savo kelyje.

Nuo savo veiklos pradžios WMO išsiskyrė tuo, kad šaltasis karas netapo kliūtimi tarptautiniam bendradarbiavimui, nes meteorologija nepripažįsta politinių sienų, todėl visų šalių bendradarbiavimas klestėjo netgi tais sunkiais laikais, plėtėsi stebėjimų tinklas, padengdamas beveik visą Žemės rutulį, o stebėjimai aprėpė visus tradicinius ir netradicinius aplinkos parametrus, tokius kaip radionuklidai.

Žvelgiant į praeitį reikia pažymėti, kad per praėjusius 60 metų buvo tikrai svarbių įvykių, teigiamų poslinkių WMO darbe, kurie atskleidė organizacijos mokslines ir technines galimybes. Pavyzdžiui, dirbtinių Žemės palydovų paleidimas ir jų teikiamos stebėjimų galimybės, telekomunikacijų, kompiuterių vystymasis - visa tai lėmė tarptautinius duomenų ir produktų mainus realiu laiku. Leido įdiegti ir išvystyti Pasaulinę orų tarnybą, kuri greitai tapo kitų WMO programų pagrindu.

Didžiausią indėlį į žmonijos gerovę įnešė orų prognozių tikslumo pagerėjimas. 1950 m. orų prognozės buvo sudaromos tik 24 ir 36 valandoms, šiandien tokiu pat tikslumu jau sudaromos 7 parų prognozės. Tai nebūtų įmanoma be WMO vykdomų stebėjimų, tyrimų, analizės, modeliavimo tarptautinio koordinavimo. Visa tai leidžia sudaryti ilgalaikes prognozes, kurių trukmė jau yra nuo sezono iki metų.

Užtarnautas pasitikėjimas vykdomais stebėjimais ir tyrimais WMO leido teikti vis naujus, dar drąsesnius pasiūlymus ir iniciatyvas planetai išsaugoti. 1975 m. visuomenė su nerimu išgirdo žinią apie apsauginio ozono sluoksnio stratosferoje mažėjimą (plonėjimą), o 1976 m. nuskambėjo WMO perspėjimas dėl išaugusio antropogeninio poveikio klimato šiltėjimui. Nuo to laiko orientacinės klimato prognozės įtikinamai rodo galimas neigiamas klimato kaitos pasekmes žmonėms, ekosistemoms ir gamtos ištekliams. Tos prognozės tokios įtikinamos, kad klimato kaitos problema tapo svarbiausiu iššūkiu žmonijos išlikimui. JT Generalinis sekretorius Ban Ki-moon visa tai pavadino lemiamu mūsų laikų iššūkiu.

Pavojingi gamtos reiškiniai kelia labai rimtą grėsmę žmonijos saugumui, todėl WMO deda visas pastangas vystydama operatyvias stebėjimų sistemas ir efektyvius pasirengimo būdus. Ši veikla jau davė rezultatų: sumažėjo stichinių nelaimių aukų skaičius. Paviršinių ir gruntinių vandenų monitoringas ir geras kokybės kontrolės mechanizmas leido WMO skelbti perspėjimus dėl vandens išteklių išsaugojimo, ypač įvertinant apkrovas, susijusias su gyventojų skaičiaus augimu, vandens užterštumu. WMO siūloma vandens ūkio strategija rodo gėlo vandens išteklių optimizavimo ir eksploatavimo kelią.

Tam, kad 189 WMO šalys narės turėtų naudos, organizacija daug dėmesio skiria nacionalinių meteorologijos ir hidrologijos tarnybų poreikiams, ypač leisdama mažiau išsivysčiusioms šalims laisvai naudotis šiuolaikiniais produktais ir jų panaudojimo galimybėmis pagal savo nacionalinius poreikius ir tarptautinius įsipareigojimus. Tarnybų bendradarbiavimas visada buvo WMO kertinis akmuo ir svarbiausia misija.

Per 60 metų WMO sukūrė galingą standartizuotų stebėjimų sistemą, sukūrė laisvo ir neriboto keitimosi duomenimis ir sukurtais produktais koncepciją ir sudarė galimybes greitai aptarnauti šalis nares.

Aš įsitikinęs, kad WMO vaidins dar svarbesnį vaidmenį tarnaudama žmonijai artimiausiais dešimtmečiais. Už šią galimybę mes visi esame skolingi besikeičiančioms visų šalių meteorologų ir hidrologų kartoms.

Ryšium su Pasauline meteorologijos diena visiems jiems mes reiškiame savo dėkingumą ir pripažinimą.

WMO Generalinis sekretorius
M. Jarraud

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416