Naujienos

Mūsų profesinės šventės

2012-03-21
Kasmet kovo 23-iąją Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) šalys narės ir visa pasaulio meteorologų bendruomenė mini profesinę šventę – Pasaulinę meteorologijos dieną. Ši diena pažymi WMO konvencijos, įkūrusios organizaciją, įsigaliojimą 1950 metais. WMO iš anksto skelbia šios šventės devizą, kad visame pasaulyje meteorologų renginiai ir įvairios akcijos vyktų atitinkama tema. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba kasmet atsiliepia į paskelbtą devizą, ši tema atsispindi ne tik šventės, bet ir veiklos turinyje.
2012 m. Pasaulinės meteorologijos dienos devizas – „Mūsų ateities stiprybė – orai, klimatas ir vanduo“. Šia tema siekiama atkreipti dėmesį į paslaugų, susijusių su orais, klimatu ir vandeniu, reikšmę kuriant mūsų ir ateinančių kartų tvarią ateitį.
Kiekvienos dienos kiekvieną akimirką visame pasaulyje nacionalinės hidrometeorologijos tarnybos renka ir analizuoja duomenis apie orus, klimatą, vandenis. Šie duomenys – vertinga informacija, kuri padeda apsaugoti žmonių gyvybes, jų pragyvenimo šaltinius. Informacija yra gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti dabartinės visuomenės, būsimų kartų ir mūsų planetos gerovę. Pasaulinė meteorologijos organizacija, kaip specializuota Jungtinių Tautų agentūra, veikianti orų, klimato ir vandenų srityse, vysto ir skatina tarptautinį bendradarbiavimą, koordinuoja svarbiausius darbus tarp 189 šalių narių, tarp kurių yra ir Lietuva, prisijungusi prie WMO konvencijos 1992 m.
Nuo tikslių ir patikimų orų prognozių priklauso įvairūs mūsų sprendimai, pradedant visuomenine veikla ir baigiant daugiamilijoniniais sandoriais. Pagal vieną neseniai atliktą tyrimą, JAV gamybos apimtys, atsižvelgiant į besikeičiančias orų sąlygas, svyruoja 485 milijardų JAV dolerių ribose per metus, o tai sudaro apie 3,4 procento bendrojo vidaus produkto.
Maisto ir žemės ūkio produktų gamyba turi atitikti regiono klimatą ir turimus vandens išteklius. Pramonei reikalingi dideli kiekiai vandens ir energijos, miestams – švarus oras, apsauga nuo audrų ir potvynių. Tarptautinei prekybai ir turizmui labai svarbu saugus ir efektyvus transportas ir pan. Tačiau žmogaus veikla vis stipriau paveikia orus, klimatą ir vandenis, todėl nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų vaidmuo – stebėti ir suprasti šį sudėtingą tarpusavio ryšį – yra ypač svarbus.
Dabar labiau nei bet kada mums reikalingos ilgalaikės klimato prognozės, todėl turime gilinti žinias apie globalių klimato reiškinių poveikį regioniniu, nacionaliniu ir vietiniu lygiu.
Minėti poreikiai suformuoja pagrindą Pasaulinei klimato paslaugų sistemai (GFCS – Global Framework for Climate Services), kuri 2011 m. Pasauliniame meteorologijos kongrese buvo įvardyta kaip vienas iš svarbiausių WMO prioritetų.
Pasaulinės klimato paslaugų sistemos (GFCS) pagrindinis tikslas yra „sudaryti sąlygas geriau valdyti klimato svyravimų ir klimato kaitos keliamą pavojų, prisitaikyti prie klimato kaitos kuriant ir diegiant moksliškai pagrįstą klimato informaciją ir prognozes į planavimą, politiką ir praktiką pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu“. (3-ioji Pasaulinė klimato konferencija)
Ši plačios apimties iniciatyva padės šalims, ypač labiausiai pažeidžiamoms, susidoroti su besikeičiančio klimato keliamais pavojais ir pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Sistema leis panaudoti visą klimato stebėjimų, tyrimų, pavojingų reiškinių perspėjimo ir valdymo sistemų potencialą, į kurį investuotos milijardinės lėšos. Pavojų mažinimas, vandens išteklių valdymas, maisto išteklių saugumas, sveikatos apsauga yra svarbiausi prioritetai.
WMO ir jos partneriai intensyviai dirba kurdami detalų sistemos įgyvendinimo planą ir vadovavimo struktūrą, skirtą maksimaliai išnaudoti visą šios sistemos potencialą. Šis darbas bus pristatytas WMO neeiliniam kongresui 2012 metų spalį.
Tikimės, kad ši sistema suteiks daugiau stiprybės mums ir mūsų ateičiai.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416