Naujienos

Neeilinis WMO kongresas

2012-11-12

Lietuvos Respublikos delegatė Vida Augulienė kongreso posėdžio metu

Pasaulio meteorologijos neeilinis kongresas vyko 2012 m. spalio 29–31 d. Ženevoje (Šveicarija), jame dalyvavo per 600 delegatų iš 129 šalių ir teritorijų, taip pat įvairių tarptautinių organizacijų vadovai. Darbotvarkėje – Pasaulinės klimato paslaugų sistemos (Global Framework for Climate Services – GFCS) sukūrimo ir finansavimo planų, Klimato paslaugų tarpvyriausybinės tarybos sukūrimo, jos įgaliojimų ir darbo tvarkos taisyklių projektai.

Kongreso delegatai apsvarstė ir patvirtino GFCS įgyvendinimo planą, numatantį klimato paslaugų sistemos vystymą pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu. GFCS sistemoje numatyta išskirti keturis prioritetinius uždavinius: stichinių nelaimių rizikos mažinimą, racionalų vandens išteklių naudojimą, maisto saugumo didinimą bei visuomenės sveikatos gerinimą. Patvirtinta sistemos įgyvendinimo struktūra, kurią sudaro penki komponentai: 1) stebėjimai ir monitoringas, 2) moksliniai tyrimai, modeliavimas ir prognozavimas, 3) klimato paslaugų informacinė sistema, 4) vartotojų sąsajos platforma, 5) gebėjimų stiprinimas.

Kongresas apsvarstė ir priėmė rezoliuciją dėl Klimato paslaugų tarpvyriausybinės tarybos sukūrimo, jos įgaliojimų ir darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo. GFCS valdymą vykdys Tarpvyriausybinė taryba, į kurios sudėtį, be WMO šalių narių atstovų, įeis suinteresuotų JTO sistemos agentūrų, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO), Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO), Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) bei kitų organizacijų atstovai.

Kongresas pakvietė WMO šalis nares paskirti savo atstovus į Klimato paslaugų tarpvyriausybinę tarybą, įgyvendinti projektus ir veiklas, numatytas GFCS įgyvendinimo plane, tiesiogiai ir netiesiogiai remti šalis ir regionus, vykdančius dvišales arba daugiašales iniciatyvas, susijusias su GFCS. Taryba apie GFCS įgyvendinimą turės atsiskaityti Pasaulio meteorologijos kongresui 2015 m.

Daugiau informacijos apie GFCS galima rasti čia: www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416