Naujienos

Hidrometeorologinių paslaugų vartotojų apklausos rezultatai

2013-02-26

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) visuomet siekia teikti savo vartotojams efektyvias, aukštos kokybės paslaugas. Norėdama sužinoti vartotojų lūkesčius, o taip pat ir tobulintinas veiklos sritis, Tarnyba parengė hidrometeorologinių paslaugų vartotojų apklausos anketą, kuri buvo patalpinta internetinėje svetainėje www.meteo.lt nuo 2012 m. spalio 3 d. iki gruodžio 3 d. Apklausoje dalyvavo 9365 svetainės lankytojai. Į visus anketos klausimus atsakė 2315 respondentų. Tarnyba dėkoja visiems atsakiusiems į gana didelės apimties anketos klausimyną ir ypač tiems 642 lankytojams, pateikusiems savo pageidavimus, pasiūlymus įvairių hidrometeorologinių paslaugų teikimo, tobulinimo srityse.

Kaip parodė apklausa, labiausiai domimasi artimiausios paros, 2–5 parų ir skaitmeninėmis orų prognozėmis. Jos svarbios 85–87% hidrometeorologinių paslaugų vartotojams. Tarnybos teikiamas hidrometeorologines prognozes ir informaciją apie faktinius orus bei hidrologines sąlygas 81% respondentų įvertino gerai ir labai gerai, deja, 1% – labai blogai, 2% – blogai.

1 pav. Vartotojams teikiamų hidrometeorologinių paslaugų svarba ir pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis

Apibendrinus apklausos rezultatus nustatyta, kad geriausiai vartotojų lūkesčius atitinka vienos paros (78% įvertino gerai ir labai gerai) ir skaitmeninės orų prognozės (73%). Palankiai vartotojai vertina faktinių orų skelbimą internetinėje svetainėje, pavojingų hidrometeorologinių reiškinių ir vėjo žvarbumo prognozes. 2–5 parų orų prognozė svarbi vartotojams, bet ji vertinama žemokai (1 pav.). Neaukštas vartotojų pasitenkinimas mėnesio ir keturių savaičių orų prognozėmis. Šios prognozės sudaromos pagal Europos vidutinės trukmės orų prognozių centre (ECMWF) atliekamus skaičiavimus ir tikslinamos tik pirmosios savaitės kritulių bei oro temperatūros prognozės. Blogai ir labai blogai mėnesio ir 4-ių savaičių orų prognozes įvertino 23% respondentų, o kitas, pavaizduotas 1 pav. Tarnybos teikiamas hidrometeorologines prognozes ir faktinę hidrometeorologinę informaciją, neigiamai įvertino 3–8% vartotojų. Apklausos rezultatai parodė, kad didžiausias vartotojų lūkestis – pagerinti 2–5 dienų orų prognozių patikimumą. Taigi dalyvavusiųjų apklausoje vartotojų nuomonė leido nustatyti tobulintinas hidrometeorologinių paslaugų teikimo sritis.

Įvertinus apklausos rezultatus nustatyta, kad hidrometeorologinės paslaugos telefonu buvo suteiktos 29% į Tarnybą besikreipusiųjų vartotojų, 25% kreipėsi elektroniniu paštu, 26% vartotojų naudojosi informacija, pateikta Tarnybos internetinėje svetainėje, 4% respondentų atvyko į Tarnybą , 16% kreipėsi paštu. Minėtais paslaugų gavimo būdais vartotojai dažniausiai norėjo sužinoti hidrometeorologines prognozes, kreipėsi dėl hidrometeorologinių pažymų užsakymo, dėl faktinių orų ir hidrologinių sąlygų, dėl archyvinių meteorologinių ir hidrologinių duomenų.

Džiugina, kad 70% besikreipusiųjų liko patenkinti ir labai patenkinti suteiktomis paslaugomis ir Tarnybos darbuotojų reagavimu į kreipimąsi, jų kompetencija, maloniu bendravimu. Vis dėlto 6% respondentų turėjo priekaištų dėl per didelės paslaugų kainos, taip pat klaidžios Tarnybos pastato vietos mieste.

Apibendrinus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad hidrometeorologinės paslaugos populiariausios tarp jaunų, 19–35 (60%) metų amžiaus žmonių. Vyresnių kaip 50 metų respondentų apklausoje dalyvavo 10%, vyresnių kaip 65 metai – 1%. Tarp atsakiusiųjų buvo 65% vyrų ir 32% moterų, 3% savo lyties nenurodė. Dirbantieji (68%) hidrometeorologinių paslaugų vartotojai užimti įvairiose veiklos srityse, dažniausiai tai mokslo, statybos ir transporto sričių atstovai.

Tarnyba dėkoja visiems dalyvavusiems apklausoje, į konkrečius, dalykiškus respondentų pasiūlymus bus atsižvelgta. Daugelio pageidaujamo meteorologinio radiolokatoriaus Rytų Lietuvoje projektas jau pradėtas vykdyti.

 

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416