Naujienos

Tarnyboje vykdomų agrometeorologinių matavimų ir stebėjimų duomenų panaudojimo galimybės

2015-05-13

Dvidešimtojo amžiaus antroje pusėje agrometeorologiniai stebėjimai Tarnyboje buvo atliekami vizualiai arba rankiniais prietaisais: krituliai matuoti surenkant kritulmačių kibirėliuose kiekvieną iškritusio lietaus lašo milimetrą, oro ir dirvožemio temperatūra – gyvsidabrio ar spiritiniais termometrais, dirvožemio įšalimo gylis – naudojant giliai į žemę įkastus pašalomačius, dirvožemio drėgmės atsargos vertintos iškasant dirvožemio mėginius, kaitinant juos aukštoje temperatūroje ir sveriant, žemės ūkio kultūrų augimo sąlygos buvo nustatomos vertinant įvairių kultūrų gyvybingumą, tankį, aukštį, peržiemojimo kokybę ir atliekant panašaus pobūdžio stebėjimus. Rankinių stebėjimų duomenys naudoti buvusiai situacijai analizuoti, agrometeorologinėms prognozėms ir žinynams sudaryti. Visa šitokiu būdu sukaupta informacija saugoma Tarnybos archyvuose, ji iki šiol naudojama klimato tyrimams ir yra prieinama visiems vartotojams.

Mažėjant Tarnybos finansavimui, tapus per brangu išlaikyti pagal nustatytus reikalavimus gana tankų stebėjimų tinklą su visu personalu, agrometeorologinių stebėjimų vykdymas 2000 m. visoje Lietuvoje buvo nutrauktas.

Nepaisant to, kad žemės ūkyje yra naudojama šiuolaikinė technika ir auginamos atspariausios ir labiausiai Lietuvos klimato sąlygoms tinkančios augalų veislės, kad augalų apsaugai naudojami kokybiškiausi cheminiai preparatai, didžiąja dalimi žemės ūkio produktyvumas priklauso nuo meteorologinių sąlygų, o gamtiniai procesai vyksta nepriklausomai nuo to, vykdomi ar ne agrometeorologiniai stebėjimai ir matavimai galintys įrodyti pavojingų ar stichinių reiškinių buvimą. 2006 m., pasikartojus keliems sausringiems metams, padariusiems nemažai nuostolių tiek žemės ūkiui, tiek apskritai šalies gyventojams, buvo nuspręsta atkurti agrometeorologinių stebėjimų tinklą. Tarnyba investicijų projektą įgyvendino 2008 m.

Automatinių agrometeorologijos stočių tinklo žemėlapis

(kokie elementai matuojami konkrečioje stotyje, galite pamatyti
agrometeorologijos stočių tinklo žemėlapyje)

Nuo 2009 m. pradžios agrometeorologiniai matavimai Tarnyboje vykdomi naudojant šiuolaikinius automatinius prietaisus, išdėstytus tolygiai po visą Lietuvos teritoriją ir tokiu tikslumu, kad išanalizavus kas valandą ar dažniau gaunamus duomenis galima būtų įvertinti kiekvienos savivaldybės teritorijos agrometeorologines sąlygas. Agrometeorologijos stotyse vykdomi oro temperatūros (2 cm ir 1,5 m aukščiuose), vėjo greičio ir krypties (3 metrų aukštyje), kritulių kiekio, dirvožemio drėgmės (iki 1 m gylio), dirvožemio temperatūros (iki 0,5 m gylio), bendrosios Saulės spinduliuotės matavimai. Tarnybai priklausančiose stotyse, kuriose dirba personalas, vykdomi dirvos paviršiaus temperatūros, dirvožemio temperatūros (iki 3,2 m gylio), dirvožemio įšalimo gylio, sniego dangos storio ir tankio bei vandens atsargų sniege matavimai, taip pat atliekami fenologiniai augalų stebėjimai (fiksuojamos įvairių augalų rūšių vystymosi fazės).

Automatinis oro temperatūros 2 cm aukštyje jutiklis su gaubtu

Visi gaunami duomenys prieš patekdami į Tarnybos archyvą yra kruopščiai patikrinami ir įvertinami. Vartotojams teikiama tik patikima (patikrinta ir įvertinta) informacija.

Agrometeorologinių stebėjimų duomenys naudojami įvairiose šalies ūkio srityse: dirvožemio įvairių gylių temperatūros duomenys reikalingi šilumininkams, dirvožemio įšalimo gylio – statybų ir inžinerijos sektoriuje. Informacija apie agrometeorologijos stotyse užfiksuojamus pavojingus ar stichinius hidrometeorologinius reiškinius teikiama draudimo kompanijoms, oro temperatūros (2 cm aukštyje) duomenys naudojami šalnų prognozėms tikslinti, agrometeorologinių sąlygų apžvalgos teikiamos suinteresuotoms institucijoms, skelbiamos Tarnybos interneto puslapyje. Be to, agrometeorologiniai duomenys plačiai naudojami vykdant mokslinius tyrimus, analizuojant klimato pokyčius.

Agrometeorologiniai duomenys, kaip ir visi kita Tarnyboje kaupiama hidrometeorologinė informacija, nesunkiai pasiekiami – pageidaujantys juos gauti kreipiasi į Tarnybos Informacijos skyrių arba teikia nurodytos formos prašymą. Artimiausiu metu Tarnyboje bus įgyvendintas projektas „Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas", kurio dėka vartotojai reikiamus duomenis galės gauti elektroniniu būdu.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416