Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas Valstybės tarnautojų skaičius 2015 m.
II ketvirtis
2014 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
II ketvirtis
Direktorius 1 1551 1553
Direktoriaus pavaduotojas 2 1264 1266
Skyriaus vedėjas 12 912 914
Vyriausiasis specialistas 19 756 765
Vyresnysis specialistas 10 587 590
Specialistas 13 513 526

Valstybės tarnautojams išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos eurais

Pareigų pavadinimas Paskatintųjų
skaičius
2015 m.
II ketvirtis
Skatinimo priežastys Išmokėta suma
Direktorius - - -
Direktoriaus pavaduotojas - - -
Skyriaus vedėjas - - -
Vyriausiasis specialistas - - -
Vyresnysis specialistas - - -

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

Pareigų pavadinimas* Darbuotojų skaičius 2015 m.
II ketvirtis
2014 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
II ketvirtis
Padalinio viršininkas 23 445 461
Vyriausiasis specialistas 11 521 559
Vyresnysis specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) 33 443 491
Specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) 56 407 405
Tarnautojai, išskyrus padalinio viršininkus ir specialistus (asistentas, stebėtojas, referentas ir kt.) 91 294 319
Darbininkai (vairuotojas, valytojas, darbininkas, meistras, stalius) 7 306 324

* Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 4 priedo nurodytus požymius vienarūšės pareigybės.

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos eurais

Pareigų pavadinimas Paskatintųjų skaičius 2014 m.
III ketvirtis
Skatinimo priežastys Išmokėta suma
Padalinio viršininkas - - -
Vyriausiasis specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas ir kt.) - - -
Vyresnysis specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) - - -
Specialistas (hidrologas, meteorologas, metrologas, sinoptikas, technikas ir kt.) - - -
Tarnautojai, išskyrus padalinio viršininkus ir specialistus (asistentas, stebėtojas, referentas ir kt.) - - -
Darbininkai (vairuotojas, valytojas, darbininkas, meistras, stalius) - - -

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416