Pagrindiniai veiklos uždaviniai

Pagrindiniai 2015 metų veiklos prioritetai ir uždaviniai (užduotys)

Direktorė Vida Augulienė

Veiklos prioritetai:

 1. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir sklaidą, efektyvinant bendradarbiavimą su jų naudotojais.
 2. Laiku pradėti projektų įgyvendinimo veiklas, finansuojamas 2014—2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis.

Veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Efektyviau bendradarbiauti su hidrometeorologinės informacijos vartotojais.
 2. Užtikrinti LHMT teikiamų aviacinės meteorologijos paslaugų sąnaudų skaičiavimo skaidrumą.
 3. Pagerinti LHMT administravimą optimizuojant bendrąsias veiklos funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojas Saulius Balys

Veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Koordinuoti ES struktūrinės paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
 2. Užtikrinti projektų metu įdiegtos techninės įrangos numatytąjį funkcionavimą.
 3. Koordinuoti paslaugų teikimą vartotojamas.

Direktoriaus pavaduotojas Adolfas Pupelis

Veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Užtikrinti tęstinių valstybės investicinių projektų įgyvendinimą.
 2. Užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų statybos projektų priežiūrą.
 3. Racionaliai ir pagal paskirtį naudoti patikėjimo teise Tarnybos valdomą turtą.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416