Planavimo dokumentai
 • Aplinkos ministerijos 2016­-2018 metų strateginis veiklos planas. AM 2016­-2018 metų strateginis veiklos planas
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012-ųjų metų veiklos planas. PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2013-ųjų metų veiklos planas. PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014-ųjų metų veiklos planas. PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-ųjų metų veiklos planas. PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2015 metų planas. PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių vandens būklės stebėjimų srityje 2015 metų planas. PDF
 • Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje, įgyvendinamų Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 2014 metų įgyvendinimo planas. PDF
 • Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių vandens būklės stebėjimų srityje, įgyvendinamų Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 2014 metų įgyvendinimo planas PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2009–2011 metų strateginis veiklos planas. PDF
 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo 2010–2012 metų priemonių planas. DOC
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės. DOC
 • Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų nacionalinės strategijos priemonės. PDF
 • Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių planas (Žin., 2008, Nr. 84-3356).
 • Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano 1.1.3, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.4.1, 4.1.8 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašas. DOC
 • Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008–2011 m. programa, skirta ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti (Žin., 2008, Nr. 15-530).
 • Hidrometeorologinių stebėjimų tinklo 2008–2010 metų modernizavimo programa. DOC
 • Hidrometeorologinių stebėjimų tinklo 2008–2010 metų modernizavimo programos priemonės. DOC
 • Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V (Žin., 2008, Nr. 136-5348).
 • Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę (Žin., 2009, Nr. 41-1598).
 • Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 (Žin., 2009, Nr. 43-1688).

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416