Projektai

Projektas „Vartotojų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos“
Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-040, atitinkantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP-4.3-VRM-01-V priemonę
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

Projekto tikslas: pagerinti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų teikimą ir teikiamų viešųjų paslaugų administravimą. Šio tikslo bus siekiama sukuriant ir įdiegiant vartotojų valdymo sistemą, kuri pagerintų viešųjų paslaugų teikimą ūkio subjektams ir gyventojams bei viešųjų paslaugų administravimą.

Projekto uždaviniai: sukurti ir įdiegti vartotojų valdymo sistemą.

Projekto finansavimas: 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos socialinis fondas) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Bendra projekto vertė: 147 833,00 Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. balandžio mėn. – 2011 m. balandžio mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.esf.lt

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416