Vadovų darbotvarkės

2015-10-09

Spalio 9 d. Tarnybos direktorius Saulius Balys dalyvaus modernizuotos Panevėžio hidrometeorologijos stoties pristatyme.

2015-09-16

Rugsėjo 17 d. 14 val. direktorius Saulius Balys Ūkio ministerijoje dalyvaus Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos posėdyje, kuriame bus nagrinėjamas klausimas dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ūkio subjektams teikiamų paslaugų atlygio struktūros, tarnybos taikomos kainodaros.

2015-08-25

Rugpjūčio 27 d. 9.00 val. direktorė V. Augulienė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdoma programa "Moksleiviai į vyriausybę"  priims Lietuvos moksleivius ir supažindins su Tarnybos veikla.

2015-08-21

Rugpjūčio 24–26 d. direktorė Vida Augulienė vyksta į komandiruotę į Helsinkį (Suomija) ir dalyvaus Šiaurės ir Baltijos valstybių nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų vadovų kasmetiniame pasitarime, kur aptars aktualius bendradarbiavimo klausimus, dalyvaus apvaliojo stalo diskusijoje, padarys pranešimą apie LHMT pagrindinius pasiektus rezultatus ir ateities planus. Taip pat pasitarime bus svarstomi klausimai dėl nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų dalyvavimo Šiaurės valstybių meteorologinių radarų tinklo NORDRAD veikloje, bus aptarta klimato paslaugų teikimas, skaitmeninių orų prognozių kokybės gerinimas, dalyvavimas tarptautinių meteorologijos organizacijų  veikloje, kita veikla.

Kartu vyks direktoriaus pavaduotojas Saulius Balys.

2015-08-07

Rugpjūčio 10 d. direktorė Vida Augulienė dalyvaus susitikime su Anykščių rajono meru ir savivaldybės vadovais, aptars kaip racionaliai panaudoti Anykščių rajono klimatines sąlygas ir orų tinkamumą klimatoterapijai, pažintiniam bei sveikatinimo turizmui.

2015-07-16

Liepos 17 d. nuo 14.00 val. direktorė V. Augulienė dalyvaus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nacionalinio lankytojų centro atidaryme.

2015-06-12

Nuo 2015 m. birželio 15 d. iki liepos 10 d. direktorė Vida Augulienė atostogaus.

2015-06-15

Birželio 16 d. nuo 9.30 val. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Saulius Balys dalyvaus Aplinkos ministerijoje rengiamame seminare apie Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programą "LIFE".

2015-06-09

Birželio 10 d. Tarnybos direktorė Vida Augulienė Europos aplinkos agentūros ataskaitos apie Europos aplinkos būklę – Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 – pristatyme, kurįmorganizuoja Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra. Renginys vyks Lietuvos Respublikos Seime, Gedimino pr. 53, Vilniuje.

2015-05-20

Gegužės 25 d. – birželio 5 d. direktorė Vida Augulienė vyksta į Ženevą (Šveicarija), kur dalyvaus Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) XVII kongrese. Kongreso metu bus aptarta valstybių narių nacionalinėms hidrometeorologijos tarnyboms svarbūs ir aktualūs klausimai, WMO veikla per ataskaitinį 2012–2015 m. laikotarpį, numatytos ateities gairės, vyks WMO prezidento, viceprezidentų, generalinio sekretoriaus ir vykdomosios tarybos rinkimai.

2015-05-19

Gegužės 20 d. Tarnybos direktorė V. Augulienė vyksta į Uteną dalyvauti susitikime su Utenos r. savivaldybės atstovais ir UAB "Urbanistika" dėl numatomo rezervuoti dalį Utenos meteorologijos stoties žemės sklypo visuomenės poreikiams.

Gegužės 20 d. 15 val. direktorė Vilniaus universitete dalyvaus leidinių parodoje, skirtoje  VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros įkūrimo 85 metų sukakčiai.

2015-05-18

Gegužės 18 d. 10 val.  direktorė V. Augulienė Tarnyboje susitiks su tarptautinio hidrometeorologijos tarnybų konsorciumo HIRLAM atstovais ir aptars tolesnio bendradarbiavimo klausimus dėl skaitmeninio orų modeliavimo sistemų vystymo.

2015-05-05

Gegužės 5 d. Tarnybos direktorė lankysis Utenos meteorologijos stotyje Utenos specialiojo plano sprendinių poveikio įvertinimo klauimais (dėl numatomo kelio tiesimo).

2015-04-29

2015 m. balandžio 30 d. nuo 11 val. Tarnybos direktorė V. Augulienė dalyvaus Gamtos tyrimų centro Atviros prieigos centro atidaryme.

2015-04-21

2015 m. balandžio 22 d. nuo 9 val.  Tarnybos direktorė V. Augulienė Ūkio ministerijoje dalyvaus Europos kosmoso agentūros (EKA) informacinėje dienoje, kur kartu su kitomis Lietuvos valstybės institucijomis, verslo ir mokslo subjektais susipažins su EKA veikla ir bendradarbiavimo galimybėmis.

2015-04-16

Balandžio 17 d. nuo 10.00 val. Tarnybos direktorė V. Augulienė dalyvaus Aplinkos ministerijoje rengiamame seminare tema  „Bendravimo su žiniasklaida ypatumai".

2015-04-07

Balandžio 8-11 d. direktorė Vida Augulienė vyks į Stambulą (Turkija), kur dalyvaus Pasaulio meteorologijos organizacijos Europos regioninės asociacijos valdymo grupės posėdyje.

2015-03-27

Kovo 30 - balandžio 3 d. Tarnybos direktorė Vida Augulienė atostogaus. Ją pavaduos direktoriaus pavaduotojas Saulius Balys.

2015-03-19

Kovo 20 d. 14.00 val. direktorė V. Augulienė Tarnyboje susitiks su Šiuolaikinio meno centro projekto koordinatore Neringa Bumbliene ir parodos kuratoriumi  ir aptars Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos logotipo eksponavimo Personalinėje Liudviko Buklio parodoje Šiuolaikinio meno centre klausimus.

2015-02-13

Vasario 13 d. 9.30 val. tartnybos direktorė priims Valstybės kontrolės 2-ojo departamento audotorius ir aptars 2014 m. finansinio ir teisėtumo audito atlikimo Tarnyboje klausimus.

2015-02-11

Vasario 11 d. 10 val. Tarnyboje direktorė susitiks su Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėju prof. A. Bukančiu ir aptars Pasaulio meteorologijos organizacijos techninio reglamento reikalavimų meteorologijos/hidrologijos personalo kvalifikacijai įgyvendinimo, absolventų įdarbinimo klausimus. 

2014-12-30

2014 m. gruodžio 31 – 2015 m. sausio 2 d. Tarnybos direktorė Vida Augulienė atostogaus. Direktorę pavaduos direktoriaus pavaduotojas Saulius Balys.

2014-12-10

Gruodžio 11 d. 13.00–17.30 val. Tarnybos direktorė V. Augulienė Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dalyvaus viešojo sektoriaus vadovams ir lyderiams skirtoje projekto „Liekna Vyriausybė" („Lean Government") baigiamojoje konferencijoje, kurioje Lietuvos ir užsienio institucijų atstovai dalinsis gerąja patirtimi taikant LEAN metodus savo institucijose.

2014-11-12

Lapkričio 13 d. Tarnybos direktorė Vida Augulienė vyks į Mosėdį, kur  dalyvaus mokslinėje konferencijoje „Atspindys vandeny, atmintis akmeny", skirtoje Unikalių akmenų muziejaus įkūrėjui Vaclovui Intui ir skaitys pranešimą  „Vandens stichijos Lietuvoje".

2014-11-11

2014 m. lapkričio 12 d. 10 val. VĮ „Oro navigacija" direktorė dalyvaus konsultaciniame susitikime, kurio metu bus aptartos oro erdvės naudotojų ir paslaugų teikėjų − VĮ „Oro navigacija", Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba − glaudesnio bendradarbiavimo perspektyvos, taip pat pristatyti valstybinis oro navigacijos paslaugų teikimo reguliavimas ir priežiūra bei numatomi 2015 metų oro navigacijos paslaugų teikimo vienetiniai tarifai Lietuvos Respublikos oro erdvėje.

2014-11-10

Lapkričio 10 d. 10.00 ir 13.00 val Tarnyboje direktorė dalyvaus susitikime su LST Sert antrojo priežiūros audito auditoriais.

2014-11-03

Lapkričio 4–7 d. Tarnybos direktorė Ženevoje (Šveicarija) dalyvaus Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) tarptautinėje konferencijoje „Orų ir klimato paslaugos – lyčių aspektai".

Direktorės komandiruotės metu ją pavaduos direktoriaus pavaduotojas Saulius Balys.

 

2014-10-30

Spalio 30 d. 14.00 val. direktorė Tarnyboje susitiks su UAB HNIT-Baltic atstovais ir aptars projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas" vykdymo eigą.

2014-10-27

Spalio 28 d. 13.30 val. Tarnybos direktorė Vida Augulienė susitiks su projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas" vykdytojais Aplinkos apsaugos agentūros ir UAB HNIT-Baltic vadovais  projekto vykdymo klausimais.

2014-10-22

Spalio 22 d. 9 val.  direktorė Tarnyboje dalyvaus pasitarime su Civilinės aviacijos administracijos ir Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus atstovais ir aptars meteorologinių paslaugų teikimo oro navigacijai klausimus.

2014-10-21

Spalio 21 d. 14 val. direktorė Vida Augulienė  Tarnyboje susitiks su projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas" vykdytojais Aplinkos apsaugos agentūros ir UAB HNIT-Baltic atstovais. Susitikimo metu bus aptarta projekto vykdymo eiga.

2014-10-13

2014 m.  spalio 14-15 d.  direktorė dalyvaus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniuje organizuojamame darbiniame susitikime su Rusijos federalinės hidrometeorologijos ir aplinkos monitoringo tarnybos (Roshidrometo) atstovais. Susitikimo metu bus skaitomi pranešimai, suderinta ir pasirašyta bendradarbiavimo programa 2015-2017 m., aplankytos hidrometeorologijos stotys.

2014-08-04

2014 m. rugpjūčio 4–22 d. Tarnybos direktorė atostogaus.

2014-06-30

2014 m. birželio 30 d. – liepos 2 d. Tarnybos direktorė vyks į Helsinkį (Suomija), kur dalyvaus Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) Tarybos 80-oje sesijoje.

2014-06-06

2014 m. birželio 9–22 d. Tarnybos direktorė atostogaus.

2014-06-03

Birželio 3 d. nuo 11.00 iki 12.00 Tarnybos direktorė  Lietuvos radijo Aktualijų studijoje dalyvaus tiesioginėje laidoje orų ir klimato kaitos klausimais.

2014-06-02

2014 m. birželio 2 d. 13.00 val. Tarnybos direktorė lankysis Civilinės aviacijos administracijoje ir aptars  meteorologijos paslaugų teikimo Šiaulių kariniame aerodrome civilinės aviacijos reikmėms klausimus.

2014-05-12

2014 m. gegužės 13–15 d. Tarnybos direktorė V. Augulienė vyks į komandiruotę  dalyvauti Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) Europos regioninės asociacijos (RA VI) valdymo grupės posėdyje, kuris vyks Taline (Estija). Į RA VI valdymo grupės posėdį direktorė kviečiama dalyvauti kaip šios asociacijos viceprezidentė.

2014-05-07

2014 m. gegužės 8 d. (1 diena) Tarnybos direktorė atostogaus.

2014-04-25

2014 m. balandžio 28—29 d.  direktorė vyksta į komandiruotę dalyvauti Šiaurės ir Baltijos valstybių nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų — BALTMET sutarties šalių kasmetiniame vadovų pasitarime, kuris vyks Osle,  Norvegijoje ir padarys pranešimą apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pagrindinius pasiektus rezultatus ir ateities planus.

2014-04-22

Balandžio 23 d. direktorė Vida Augulienė dalyvaus mokymuose apie korupcijos prevenciją ir kontrolę (projektas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“ ).

2014-04-01

2014 m. balandžio 2 d. 15 val. direktorė kartu su Tarnybos specialistais susitiks su AB LITGRID Sistemos valdymo departamento darbuotojais (Juozapavičiaus g. 13). Susitikimo metu bus pristatoma LHMT parengta informacija apie meteorologinių sąlygų įtaką perdavimo tinklo technologiniams nuostoliams.

2014-03-26

Kovo 27 d. 15 val. ir kovo 28 d. 13 val. direktorė Vida Augulienė Vilniaus universitete dalyvaus renginiuose, skirtuose paminėti žymaus geografo prof. Alfonso Basalyko 90-uosius gimimo metus.

2014-03-20

Kovo 21 d. 13 val. 30 min. Tarnybos direktorė Aplinkos ministerijoje dalyvaus metodikos „Liekna Vyriausybė" pristatyme ir apskritojo stalo diskusijoje, kur dalyviai bus plačiau supažindinti su viešojo administravimo institucijų veiklos optimizavimo principais.

2014-03-06

Kovo 7 d. 15 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Tarnybos direktorė dalyvaus Lietuvos draudikų asociacijos įsteigtose „Acta non verba“ apdovanojimuose, kur apdovanojimui yra nominuota Informacijos sk. vyr specialistė Dalytė Skeivelienė.

2014-03-05

Kovo 6 d. Tarnybos direktorė vyks į Panevėžį, kur dalyvaus pasitarime vykdant Aplinkos ministerijos pavedimą išnagrinėti Panevėžio rajono savivaldybės persiųstą pil. R. Uliackienės pareiškimą „Dėl Panevėžio r. Dembava, Nevėžio 14 HMS iškėlimo".

2014-02-20

Vasario 21 d. 9.50 val. Tarnybos direktorė Vyriausybės kanceliarijoje dalyvaus Įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdyje, kur bus vertinama direktorės 2013 m. veikla.

2014-02-17

Vasario 17 d. 13.00 val. Tarnybos direktorė Aplinkos ministerijos vadovybei pristatys Tarnybos veiklos rezultatus. Bus pristatomi 2014 m. veiklos prioritetai ir planuojami pasiekti esminiai rezultatai.

2014-02-05

Vasario 6 d. nuo 9.00 val. direktorė Vida Augulienė dalyvaus Aplinkos ministerijos organizuojamuoje konferencijoje klimato kaitos klausimais ir skaitys pranešimą apie Lietuvos klimato stebėjimus.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416